Patronka

Urodziła się 2 sierpnia 1898 we wsi Wał-Ruda  koło Brzeska, w Galicji. Była czwartym z jedenaściorga dzieci w ubogiej, chłopskiej rodzinie. Całe życie spędziła w rodzinnej wiosce, bardzo aktywnie uczestnicząc w życiu religijnym. Była bliską współpracowniczką miejscowego proboszcza - ks. Mendrali - w organizowaniu życia i grup parafialnych (Apostolstwo Modlitwy, Bractwo Wstrzemięźliwości, Żywy Różaniec), pomagała także w prowadzeniu wiejskiej czytelni. Została zamordowana jako 16-latka, broniąc się przed  zgwałceniem przez rosyjskiego żołnierza na początku I wojny światowej. Zmarła 18 listopada 1914  we wsi Wał-Ruda. W 10 czerwca 1987 podczas wizyty w Tarnowie, papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną. pogrzebie wzięło udział około 3 tysięcy ludzi; zmarłą szybko otoczył kult męczeństwa i świętości.


Uważamy, że życie tej młodej dziewczyny może być wzorem dla współczesnych dziewcząt, a tym bardziej dla harcerek. Karolina jest przykładem zwykłej- niezwykłej błogosławionej.  Możemy podziwiać ją za jej nieustanna postawę  służby Bogu i ludziom. Przy tym wszystkim pozostawiała cały czas sobą- była optymistyczna, radosna, skromna. Karolina uczy nas pokory wobec Boga i samego siebie. Chcemy, by jej życia pomagał nam w wypracowaniu cech takich jak pracowitość, odpowiedzialność, bezinteresowność, pobożność, odwaga, optymizm, usłużność, skromność.Błogosławiona Karolina Kóznkówna jest nam tym bardziej bliższa, iż wiekiem zbliżona jest do harcerek w naszej drużynie. Jest błogosławiona nastolatką, co dowodzi tego, że  można być kimś wielkim nawet w tak młodym wieku- tym bardziej, że wielkość wyraziła się swoistym uniżeniem, postawę służby, która przecież jest istotą Harcowania.