Rozkazy


ZHR                                                                                                                Kraków, 24.01.2011
Małopolska Chorągiew Harcerek
Hufiec Harcerek Kraków-Podgórze
 RL 2/2011

Druhny,

-Nawet gdy jest się bardzo silnym, zdarzają się takie chwile, kiedy potrzebujemy drugiego człowieka. Myślę, ze można być silnym, gdy się wie, że on jest, po to żeby udźwignąć swój własny ciężar./Barbara Rosiek/

    
33. Drużyny.
43.1. Zatwierdzam do realizacji plan Akcji Zimowej 2011: m. in.
5-11PgDH Koniczyny im.hm.Marii Masłowskiej  i 5ChZŚ Skrzydlate im.  bł. Karoliny Kózkówny

66. Sprawności.
76.1. Na wniosek zastępowej otwieram próbę na sprawność: „Lolek” i„Bądź gotów I”
8Druhnie Natalii Szczurek 5ChZŚ Skrzydlate im. bł. Karoliny Kózkówny.
96.2.  Na wniosek zastępowej otwieram próbę na sprawność „Gama” i „Odkrywca”
10Druhnie Elżbiecie Matuszek 5ChZŚ Skrzydlate im. bł. Karoliny Kózkówny.
116.3. Na wniosek zastępowej otwieram próbę na sprawność: „Zdrowy duch”
12Druhnie och. Barbarze Fidelus 5ChZŚ Skrzydlate im. bł. Karoliny Kózkówny.

77. Pochwały.
87.1. Dziękuję za udział w Mszy za Małkowskich Druhnom:
9och. Judycie Rozmus 5ChZŚ Skrzydlate im. bł. Karoliny Kózkówny
107.2. Dziękuję wszystkim którzy usprawiedliwili swoją nieobecność.
11 
10.Komunikaty.
10.110.1.Przypominam, że do 10.02 należy zgłosić się na konferencje hufca.Czuwaj!
Hufcowa

/-/ phm. Anna Stawiarska HR